Copyright © 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

---Pentru o vizualizare optima aveti nevoie de Mozilla Firefox 3 sau Internet Explorer 8  ---

Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
Hotarari ale Consiliului Local - 2020
 
Hotararile din anii anteriori: ARHIVA
SPCLEP
D.A.S Urziceni
Hotararea nr 01 din 29.01.2020
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 02 din 29.01.2020
    Hotarare privind modificarea HCL 134/2019
Hotararea nr 03 din 29.01.2020
    Hotarare privind modificarea HCL 170/2019
Hotararea nr 04 din 29.01.2020
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare
Hotararea nr 05 din 29.01.2020
    Hotarare privind achizitionarea unei autoutilitare
Hotararea nr 06 din 29.01.2020
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta asupra unui imobil
Hotararea nr 07 din 29.01.2020
    Hotarare privind modificarea HCL 150/2019
Hotararea nr 08 din 29.01.2020
    Hotarare privind modificarea HCL 151/2019
Hotararea nr 09 din 29.01.2020
    Hotarare privind reinnoirea unui contract de inchiriere a unui imobil
Hotararea nr 10 din 29.01.2020
    Hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament
Hotararea nr 11 din 29.01.2020
    Hotarare privind modificara HCL 19/2019
Hotararea nr 12 din 29.01.2020
    Hotarare privind modificarea HCL 146/2019
Hotararea nr 13 din 29.01.2020
    Hotarare privind aprobarea inchirierii terenurilor
Hotararea nr 17 din 29.01.2020
    Hotarare privind aprobarea unui proiect
Hotararea nr 18 din 29.01.2020
    Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020
Hotararea nr 19 din 29.01.2020
    Hotarare privind aprobarea Planului local de actiune la nivelul Mun Urziceni pentru perioada 2020-2024
Hotararea nr 20 din 29.01.2020
    Hotarare privind aprobarea PUZSedinta din 29.01.2020
Hotararea nr 21 din 19.02.2020
    Hotarare privind actualizarea devizului general pentru o lucrare de investitii
Hotararea nr 22 din 19.02.2020
    Hotarare privind aprobarea alocarii unei sume catre ACSAA
Hotararea nr 23 din 19.02.2020
    Hotarare privind aprobarea alocarii unei sume catre ACSCU
Hotararea nr 24 din 19.02.2020
    Hotarare privind aprobarea alocarii unei sume catre ASFCU
Hotararea nr 25 din 19.02.2020
    Hotarare privind aprobarea alocarii unei sume catre ACSVU
Hotararea nr 26 din 19.02.2020
    Hotarare privind aprobarea bugetului general, 2020
Hotararea nr 27 din 19.02.2020
    Hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ
Hotararea nr 28 din 19.02.2020
    Hotarare privind aprobarea inchirierii directe a pajistilor
Hotararea nr 29 din 19.02.2020
    Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui Lot
Hotararea nr 30 din 19.02.2020
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui termen
Hotararea nr 31 din 19.02.2020
    Hotarare privind alimentarea fondului de intretinere
Hotararea nr 32 din 19.02.2020
    Hotarare privind indexarea pentru anul 2020 a nivelului superficiilor
Hotararea nr 33 din 19.02.2020
    Hotarare privind modificarea HCL 162/2019

Sedinta din 19.02.2020
Hotararea nr 34 din 09.03.2020
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 35 din 09.03.2020
    Hotarare privind aprobarea unui proiect
Hotararea nr 36 din 09.03.2020
    Hotarare privind aprobarea statului de funvtii al Spitalului
Hotararea nr 37 din 09.03.2020
    Hotarare privind modificarea HCL 13/2020

Sedinta din 09.03.2020
Sedinta din 16.03.2020
Sedinta din 26.03.2020
Sedinta din 15.04.2020
Sedinta din 23.04.2020
Sedinta din 11.05.2020
Sedinta din 25.05.2020
Sedinta din 25.05.2020
Sedinta din 28.07.2020
Sedinta din 20.08.2020
Sedinta din 31.08.2020
Sedinta din 25.09.2020

Hotararea nr 157 din 25.09.2020
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general
Hotararea nr 158 din 25.09.2020
    Hotarare privind modificarea HCL 134/2019

Sedinta din 17.09.2020

Hotararea nr 144 din 17.09.2020
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general
Hotararea nr 45 din 17.09.2020
    Hotarare privind punerea la dispozitie a terenului ptr constructia noilor investitii
Hotararea nr 146 din 17.09.2020
    Hotarare privind aprobarea contractului cadru de concesiune ptr Canalizatiii subterane
Hotararea nr 147 din 17.09.2020
    Hotarare privind modificare HCL 93 din 30.07.2019 privind concesionare prin licitatie
Hotararea nr 148 din 17.09.2020
    Hotarare privind majorare capital S.C. SALUBRITATE-URZICENI
Hotararea nr 149 din 17.09.2020
    Hotarare privind modificare HCL nr.106 din 28.07.2020 - delegare gestiune serviciu salubrizare
Hotararea nr 150 din 17.09.2020
    Hotarare privind aprobare plan aachizitie SC SALUBRITATE-URZICENI
Hotararea nr 151 din 17.09.2020
    Hotarare privind aprobarea Programului de deszapezire al SC SALUBRITATE-URZICENI
Hotararea nr 152 din 17.09.2020
    Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.103 din 28.07.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021
Hotararea nr 153 din 17.09.2020
    Hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale
Hotararea nr 154 din 17.09.2020
    Hotarare privind  modificarea art.1 din HCL 170 din 18.12.2019 privind dtabilirea salariilor de baza
Hotararea nr 155 din 17.09.2020
    Hotarare privind modificarea anexei nr.III din HCL nr.96 din 23.06.2020 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii
Hotararea nr 156 din 17.09.2020
    Hotarare privind  aprobarea modificarii si completarii Regulamentului pentru organizarea si functionarea cimitirelor


Sedinta din 08.09.2020

Hotararea nr 132 din 08.09.2020
Hotararea nr 133 din 08.09.2020
Hotararea nr 134 din 08.09.2020
Hotararea nr 135 din 08.09.2020
Hotararea nr 136 din 08.09.2020
Hotararea nr 137 din 08.09.2020
Hotararea nr 138 din 08.09.2020
Hotararea nr 139 din 08.09.2020
Hotararea nr 140 din 08.09.2020
Hotararea nr 141 din 08.09.2020
Hotararea nr 142 din 08.09.2020
Hotararea nr 143 din 08.09.2020
Sedinta din 22.12.2020

Hotararea nr 206 din 22.12.2020
    Hotarare aprobare proiect Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din Municipiul Urziceni
Hotararea nr 207 din 22.12.2020
    Hotarare  privind transpimtere drept concesiune catre CRISODO IMOBILIARE
Hotararea nr 208 din 22.12.2020
    Hotarare privind rectificare buget general Municipiul Urziceni

Sedinta din 17.12.2020

Hotararea nr 200 din 17.12.2020
    Hotarare privind achizitionare servicii consultanata proiect TIC fonduri nerambursabile
Hotararea nr 201 din 17.12.2020
    Hotarare privind oportunitatea achizitionari servicii consultanta proiect POIM 2014-2020
Hotararea nr 202 din 17.12.2020
    Hotarare privind revocare HCL 168  din 30.10.2020
Hotararea nr 203 din 17.12.2020
    Hotarare privind acordare drept de folosinta gratuita Spitalului Municipal Urziceni asupra unui spatiu din Policlinica Urziceni
Hotararea nr 204 din 17.12.2020
    Hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii unui container modular destinat pentru spatiu arhivare
Hotararea nr 205 din 17.12.2020
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Urziceni pe anul 2020

Sedinta din 15.12.2020

Hotararea nr 197 din 15.12.2020
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului la trimestrul IV anul 2020
Hotararea nr 198 din 15.12.2020
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Urziceni pe anul 2020
Hotararea nr 199 din 15.12.2020
    Hotarare  privind elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila pentru anul 2021-2025 si a Planului de mobilitate urbana

Sedinta din 23.11.2020

Hotararea nr 173 din 23.11.2020
    Hotarare privind  alegerea viceprimarului Municipiului Urziceni
Hotararea nr 174 din 23.11.2020
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul Local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Colegiului National “Grigore Moisil” Urziceni
Hotararea nr 175 din 23.11.2020
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic “Sfanta Ecaterina” Urziceni
Hotararea nr 176 din 23.11.2020
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Urziceni
Hotararea nr 177 din 23.11.2020
    Hotarare privind privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale “Alexandru Odobescu” Urziceni
Hotararea nr 178 din 23.11.2020
    Hotarare privind  desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale “Ion Heliade Radulescu” Urziceni
Hotararea nr 179 din 23.11.2020
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit “Raza de Soare”
Hotararea nr 180 din 23.11.2020
    Hotarare privind  desemnarea de catre Consiliul Local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calitatii din cadrul  Colegiului National “Grigore Moisil” Urziceni
Hotararea nr 181 din 23.11.2020
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul Local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calitatii din cadrul Liceului Tehnologic “Sfanta Ecaterina” Urziceni
Hotararea nr 182 din 23.11.2020
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul Local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calitatii din cadrul Liceului Tehnologic Urziceni
Hotararea nr 183 din 23.11.2020
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul Local Urziceni unei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calitatii din cadrul Liceului Tehnologic Sf Ecaterina
Hotararea nr 184 din 23.11.2020
    Hotarare privind desemnara unei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calitatii din cadrul Liceului Tehnologic Urziceni
Hotararea nr 185 din 23.11.2020
    Hotarare privind privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii IH radulescu
Hotararea nr 186 din 23.11.2020
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a aface parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calitatii din Cadrul Gradinitei Raza de Soare
Hotararea nr 187 din 23.11.2020
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul Local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Postliceale
Hotararea nr 188 din 23.11.2020
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul Local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Bibliotecii Municipale
Hotararea nr 189 din 23.11.2020
    Hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Urziceni, pe anul 2020
Hotararea nr 190 din 23.11.2020
    Hotarare privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora in anul 2020
Hotararea nr 191 din 23.11.2020
    Hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor ANL pentru tineri
Hotararea nr 192 din 23.11.2020
    Hotarare privind incetarea Contractului de inchiriere nr.1435904.07.2017  dintre Municipiul Urziceni si IF STANCIU E. ADRIAN, pentru spatiul nr.19, in suprafata de 10,07
Hotararea nr 193 din 23.11.2020
    Hotarare privind  aprobarea statului de functii al Spitalului Municipal Urziceni
Hotararea nr 194 din 23.11.2020
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Urziceni
Hotararea nr 195 din 23.11.2020
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Municipiului Urziceni
Hotararea nr 196 din 23.11.2020
    Hotarare privind incetarea Contractului de inchiriere nr.24974 din 07.12.2017 dintre Municipiul Urziceni si SC PROFDIAGNOSIS SRL, pentru spatu-cabinet medical, Lot 39, camerele 3,4,5

Sedinta din 16.11.2020

Hotararea nr 171 din 16.11.2020
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Urziceni
Hotararea nr 172 din 16.11.2020
    Hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Urziceni

Sedinta din 30.10.2020

Hotararea nr 168 din 30.10.2020
    Hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere recipienti deseuri
Hotararea nr 169 din 30.10.2020
    Hotarare privind modificarea HCL 105/2020
Hotararea nr 170 din 30.10.2020
    Hotarare privind modificarea HCL 141/2019


Sedinta din 15.10.2020

Hotararea nr 159 din 15.10.2020
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 160 din 15.10.2020
    Hotarare privind  aprobarea executiei bugetului trimestru III
Hotararea nr 161 din 15.10.2020
    Hotarare privind rectificarea bugetului Spitalului Urziceni
Hotararea nr 162 din 15.10.2020
    Hotarare  privind concesionare teren catre Petreche Gabriel Marian
Hotararea nr 163 din 15.10.2020
    Hotarare privind inchiriere prin licitatie publica a unui teren cu destinatie agricola
Hotararea nr 164 din 15.10.2020
    Hotarare  privind HCL nr.100 din 28.07.2020
Hotararea nr 165 din 15.10.2020
    Hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului
Hotararea nr 166 din 15.10.2020
    Hotarare privind aprobarea lucrarilor de modificare locuinta ANL
Hotararea nr 167 din 15.10.2020
    Hotarare privind aprobarea structurii de personal si a statului de functii a Spitalului Urziceni